Iemaksu kārtība

Iespējamie iemaksu veidi

Regulāras iemaksas

  • Izvēloties regulāras iemaksas, no tava norēķinu konta automātiski tiek veikti regulāri maksājumi uz izvēlēto pensiju plānu. 
  • Regulārās iemaksas vari pieslēgt savā internetbankā, sadaļā Maksājumi. Instrukciju vari atrast šeit

Vienreizējas iemaksas

  • Tu vai līgumā norādītais iemaksu veicējs var veikt iemaksas pensiju plānā, brīvi izvēloties summu un biežumu. 
  • Vienreizējas iemaksas var veikt arī kā papildus maksājumus regulārajām iemaksām.
  • Tavai ērtībai internetbankā esam izveidojuši paraugus vienreizējo iemaksu veikšanai. Instrukciju vari atrast šeit.
  • Ja iemaksa tiek veikta neizmantojot bankas paraugu, maksājuma uzdevumā ir jānorāda pensiju plāna rekvizīti un maksājuma mērķī obligāti jānorāda saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un Individuālās dalības līguma numurs.

Pensiju plānu kontu numuri

Pensiju plāns Konta numurs Iemaksas valūta
Luminor indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne LV38RIKO0002939325480 EUR
Luminor Progresīvais pensiju plāns LV30RIKO0000083236814 EUR
Luminor Sabalansētais pensiju plāns LV90RIKO0000083236901 EUR

Sāc tagad!

Jo ātrāk sāksi veikt papildpensijas uzkrājumu, jo aktīvāku ieguldījumu stratēģiju vari izvēlēties un būtiski ietekmēt savus pensiju gadu ienākumus.