Joma Kāds lēmums tiek pieņemts Sekas attiecībā uz klientu un lēmuma pieņemšanas loģika
Līzings​ Vai atbilstoši ievadītajiem parametriem var tikt sniegts līzinga pakalpojums Sistēma pārbauda klienta kredītspēju un lemj, vai atbilstoši ievadītajiem parametriem līgums var tikt noslēgts. Ja lēmums ir negatīvs, tas tiek nosūtīts pārskatīšanai Luminor darbiniekam un var tikt mainīts.
Uzkrājumi un ieguldījumi​ Vai noteikti finanšu instrumenti ir piemēroti klientam Ja, ņemot vērā klienta zināšanas, finansiālo situāciju un pieredzi ieguldīšanā, testa rezultāts norāda, ka noteikti finanšu instrumenti nav klientam piemēroti, klients tiks rakstveidā brīdināts, taču var uzstāt veikt konkrēta finanšu instrumenta iegādi.
Sadarbības ar klientu uzsākšana attālināti Vai personas identifikācijas dokumentā ietvertā fotogrāfija atbilst attālinātās identifikācijas procesā uzņemtajai Ja salīdzinājuma rezultāti ir negatīvi, Klients tiek aicināts apmeklēt Luminor telpas, lai veiktu Klienta identifikāciju klātienē.