Joma Kāds lēmums tiek pieņemts Sekas attiecībā uz klientu un lēmuma pieņemšanas loģika
Līzings​ Vai atbilstoši ievadītajiem parametriem var tikt sniegts līzinga pakalpojums Sistēma pārbauda klienta kredītspēju un lemj, vai atbilstoši ievadītajiem parametriem līgums var tikt noslēgts. Ja lēmums ir negatīvs, tas tiek nosūtīts pārskatīšanai Luminor darbiniekam un var tikt mainīts.
Uzkrājumi un ieguldījumi​ Vai noteikti finanšu instrumenti ir piemēroti klientam Ja, ņemot vērā klienta zināšanas, finansiālo situāciju un pieredzi ieguldīšanā, testa rezultāts norāda, ka noteikti finanšu instrumenti nav klientam piemēroti, klients tiks rakstveidā brīdināts, taču var uzstāt veikt konkrēta finanšu instrumenta iegādi.
Sadarbības ar klientu uzsākšana attālināti Vai personas identifikācijas dokumentā ietvertā fotogrāfija atbilst attālinātās identifikācijas procesā uzņemtajai Ja salīdzinājuma rezultāti ir negatīvi, Klients tiek aicināts apmeklēt Luminor telpas, lai veiktu Klienta identifikāciju klātienē.
Riska vērtēšana Vai klientam piemīt augsts, vidējs vai zems noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks Katrs Luminor Klients ir pakļauts automātiskam riska novērtējumam, lai novērtētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku, ko Klients rada Luminor. Novērtēšanā tiek ņemti vērā dažādu veidu riska faktori, kas aptver Klienta darījumu paradumus, ar viņu saistītās personas, ģeogrāfiju, izmantotos pakalpojumus un produktu piegādes kanālus. Ja autmatizētā novērtējuma sistēma klasificē Klientu kā augsta riska klientu, Klients tiek pakļauts padziļinātākai un biežākai izpētei. Šādiem Klientiem arī tiek prasīts atjaunot “Pazīsti savu klientu” anketu reizi gadā. Visas šīs darbības tiek veiktas, jo Luminor ir juridisks pienākums pazīt savus klientus un izprast viņu biznesa attiecības un to mērķus, tādēļ mēs regulāri uzraugām Klientu darījumus un atjaunojam par klientiem ievākto informāciju.