Jānis Bebris, Investīciju produktu vadītājs

Pēdējās desmitgadēs esam piedzīvojuši vairākas globālas ekonomikas tendenču maiņas, kas sniegušas gan lieliskas ieguldījumu iespējas, gan fundamentāli pārveidojušas pasaules ekonomiku. Turklāt tādas sociālās pārmaiņas kā vienlīdzība un zaļais kurss veicina ilgtspējīgākas un iekļaujošākas sabiedrības veidošanos, aktualizējot jautājumu – kā cilvēkiem, kas vēlas ieguldīt, sagatavoties šīm pārmaiņām un gūt no tām labumu? 

Makroekonomiskās tendences skar ikvienu mūsu dzīves jomu, tāpēc, veidojot savus ieguldījumus, ir būtiski izprast to ietekmi. Atšķirībā no tradicionālajām, uz pagātnes notikumiem balstītām ieguldījumu stratēģijām, tematiskie ieguldījumi tendēti uz peļņas gūšanu no tirgū valdošo tendenču radītajām nākotnes iespējām. Pamatpieņēmums ir tāds, ka tuvākajā nākotnē arvien vairāk kapitāla ieplūdīs šādās pārmaiņās iesaistītos uzņēmumos, kas ilgtermiņā potenciāli nesīs arī lielāku peļņu investoriem, kas seko līdzi aktuālākajām tendencēm.

Investoriem ir vajadzīgs tāds process, kas tiem palīdz atšķirt un izvēlēties pareizos ieguldījumus to mērķu sasniegšanai. Tāpēc, ejot kopsolī ar investīciju pasaules nākotni un sniedzot atbalstu klientiem, kuri vēlas atklāt ilgtermiņa pārmaiņu iespējas, Luminor ir ieviesusi 16 uz nākotni vērstas investīciju tēmas Luminor Investor platformā. Starp tām ir tādas nozares kā e-komercija, robotika, elektroautomašīnas, kiberdrošība, kā arī uzņēmumi, kas ievēro vides, sociālos un pārvaldības (ESG) principus. Katrā no tām ir iekļautas noteiktas akcijas un biržā tirgoto fondu saraksts, kas nodrošina iespēju ieguldīt ar noteiktās tendences saistītos uzņēmumos. 

Vēl viens svarīgs ieguvums, izvēloties tematisko ieguldīšanu, ir iespēja saskaņot ieguldījumu stratēģiju ar investora uzskatiem un pārliecību. Tas palīdz fokusēties uz ilgtermiņa ieguldījumiem un pārvarēt dažkārt valdošo psiholoģisko barjeru, kas bieži investoriem liek koncentrēties uz īstermiņa peļņas iespējām un līdz ar to traucē izmantot visu ilgtermiņa ieguldījumu potenciālu. 

Piemēram, investori, kurus interesē pāreja uz ekonomiku ar zemu CO2 emisiju līmeni, var ieguldīt uzņēmumos, kas lielāko labumu gūst no šīs tendences, vienlaikus palīdzot mazināt klimata pārmaiņu sekas. Viņi varētu meklēt investīciju iespējas arī atjaunojamās enerģijas tēmā, kurā ir biržās tirgoti fondi un akcijas, kas nes peļņu no tādām jomām kā hidroelektroenerģija, vēja vai saules enerģijas ražošana, oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana, ilgtspējīga lauksaimniecība. 

Kopš pandēmijas sākuma investīciju vidē esam piedzīvojuši gana daudz līdz šim nebijušu notikumu. Arī tirgus dati rāda, ka šajā laikā bija vērojama ieguldījumu palielināšanās vairākās ar tematiskajiem ieguldījumiem saistītās tendencēs. Un tas ir tikai likumsakarīgi, jo nenoteiktības laikos investori raugās uz tādām jomām, kuras sniedz vislielāko pārliecību un aktualitāti nākotnē – tās ir investīciju tēmas ar spēcīgiem strukturāliem virzītājspēkiem, piemēram, tiešsaistes tirdzniecības uzplaukums vai kiberdrošības pakalpojumu pieprasījuma kāpums. Pēc būtības īstermiņa tirgus satricinājumi mazāk ietekmē tematiskās investīcijas, jo tie fokusējas uz ilgtermiņa potenciālu un peļņas iespējām, līdzīgi kā atbilstošās strukturālās tendences. Lai arī Covid-19 ir radījis nelielu pretvēju, tomēr šī krīze, iespējams, būs atspēriena punkts tieši uz tematiskiem ieguldījumiem vērstiem ieguldījumiem.

Atruna: Ieguldījumi ir saistīti ar risku, ieguldījuma vērtība var samazināties vai palielināties, un peļņa netiek garantēta. Luminor nesniedz ieteikumus Luminor Investor platformā. Luminor neizvērtē konkrētā klienta ieguldījumu mērķus, īpašos investīciju mērķus, finansiālo situāciju, specifiskās vajadzības, prasības, zināšanas un pieredzi. Līdz ar to visa šajā rakstā publicētā informācija ir paredzēta vienīgi informatīviem un/vai mārketinga nolūkiem.