Bankas iekšējie maksājumi
Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos
Uz savu kontu Luminor Latvija filiāles5,00 EURBez maksas
Uz cita klienta kontu Luminor Latvija filiāles5,00 EUR0,10 EUR

Noteikumus par maksājumiem citās valūtās skatīt šeit.

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Maksājumi uz citām bankām
Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos
Standarta SHA maksājums (1)Pakalpojums nav pieejams11,00 EUR
Steidzams SHA maksājums (1)Pakalpojums nav pieejams14,00 EUR
Ekspress SHA maksājums (1)Pakalpojums nav pieejams25,00 EUR
Standarta OUR maksājums (2)Pakalpojums nav pieejams26,00 EUR
Steidzams OUR maksājums (2)Pakalpojums nav pieejams29,00 EUR
Ekspress OUR maksājums (2)Pakalpojums nav pieejams36,00 EUR

(1) SHA (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas).
(2) OUR (visas maksas sedz maksātājs) — kad tiek veikts maksājums ar OUR tipa maksu, saņēmējbanka un/vai korespondentbankas var no maksātāja iekasēt papildu komisijas maksas, ko Luminor noņem no maksātāja konta. Tomēr Banka neuzņemas atbildību, ja saņēmējs nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (korespondentbanka/starpniekbanka no maksājuma summas var ieturēt papildu komisijas maksas).
OUR maksas atļautas gadījumā, ja saņēmēja konts tiek turēts bankā ārpus EEZ dalībvalstīm.

Noteikumus par maksājumiem citās valūtās skatīt šeit.

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.