Bankas iekšējie maksājumi
Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos
Uz savu kontu Luminor Latvija filiāles5,00 EURBez maksas
Uz cita klienta kontu Luminor Latvija filiāles5,00 EUR0,10 EUR

Noteikumus par maksājumiem citās valūtās skatīt šeit.

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Maksājumi uz citām bankām (1)
Digitālajos kanālos
Standarta SHA/SHAR maksājums (2)13,00 EUR
Steidzams SHA/SHAR maksājums (2)16,00 EUR
Ekspress SHA/SHAR maksājums (2)25,00 EUR
Standarta OUR/DEBT maksājums (3)26,00 EUR
Steidzams OUR/DEBT maksājums (3)29,00 EUR
Ekspress OUR/DEBT maksājums (3)46,00 EUR

(1) Maksājumus var veikt tikai digitālajos kanālos.
(1) (2) SHA/SHAR (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas).
(2) (3) OUR/DEBT (visas maksas sedz maksātājs) — kad tiek veikts maksājums ar OUR tipa maksu, maksātājs sedz visas saņēmēja bankas un / vai korespondentbankas komisijas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību, ja saņēmējs nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (korespondentbanka/starpniekbanka no maksājuma summas var ieturēt papildu komisijas maksas).

OUR maksas atļautas gadījumā, ja saņēmēja konts tiek turēts bankā ārpus EEZ dalībvalstīm.

Noteikumus par maksājumiem citās valūtās skatīt šeit.

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.