Bankas iekšējie maksājumi
Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos
Uz savu kontu Luminor Latvija filiāles5,00 EURBez maksas
Uz cita klienta kontu Luminor Latvija filiāles5,00 EUR0,05 EUR

Noteikumus par maksājumiem EUR valūtā skatīt šeit.

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Maksājumi uz Eiropas valstīm
Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos
Maksājumi EUR valūtā (1)5,00 EUR0,36 EUR
Steidzami maksājumi EUR valūtā (2)20,00 EUR14,00 EUR

(1) Maksājumi uz vienotās EUR maksājumu telpas (SEPA) dalībvalstīm. Pilns valstu saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas mājaslapā šeit.
(2) Steidzami maksājumi uz bankām, kas ir TARGET2 sistēmas dalībnieces. Pilns banku saraksts atrodams Eiropas Centrālās bankas mājaslapā šeit.

Noteikumus par maksājumiem EUR valūtā skatīt šeit.

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Maksājumi uz citām valstīm ( 1)
Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos
Standarta SHA maksājums (2)21,00 EUR11,00 EUR
Steidzams SHA maksājums (2)24,00 EUR14,00 EUR
Ekspress SHA maksājums (2)35,00 EUR25,00 EUR
Standarta OUR maksājums (3)36,00 EUR26,00 EUR
Steidzams OUR maksājums (3)39,00 EUR29,00 EUR
Ekspress OUR maksājums (3)50,00 EUR36,00 EUR

(1) Maksājumi uz valstīm, kas neietilpst vienotajā EUR maksājumu telpā (SEPA).
(2) SHA (Dalīti) — maksas sedz gan maksātājs, gan saņēmējs: Klients maksā Bankas komisijas maksu, bet saņēmējs maksā saņēmēja bankas un korespondentbankas/starpniekbankas komisijas maksas (šādas maksas var tikt ieturētas no pārskaitītās summas).
(3) OUR (visas maksas sedz maksātājs) — kad tiek veikts maksājums ar OUR tipa maksu, saņēmējbanka un/vai korespondentbankas var no maksātāja iekasēt papildu komisijas maksas, ko Luminor noņem no maksātāja konta. Tomēr Banka neuzņemas atbildību, ja saņēmējs nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ (korespondentbanka/starpniekbanka no maksājuma summas var ieturēt papildu komisijas maksas).

Noteikumus par maksājumiem EUR valūtā skatīt šeit.

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.