Debetkartes nodrošināšana (izgatavošana un apkalpošana)
Kartes konta valūtaEUR
Kartes izgatavošana10,00 EUR
Kartes aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā)10,00 EUR
Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu (1)30,00 EUR
Kartes piegāde uz klientu apkalpošanas centru (2)10,00 EUR
Kartes piegāde pa pastu
- Latvijas teritorijāBez maksas
- Uz ārzemēm10,00 EUR
Mēneša maksa par Kartes nodrošināšanu
- Visa Business Debit2,00 EUR

(1) Pasūtot Karti darba dienās līdz plkst. 12:00, karte tiek piegādāta klientu apkalpošanas centros Rīgā 5 stundu laikā, bet ārpus Rīgas Latvijas robežās - nākamajā darba dienā.
(2) Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā.

Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

Darījumi ar karti
Kartes konta valūtaEUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un ārzemēs
- Luminor Bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā)1% no darījuma summas, min. 1,00 EUR
- Pārējos bankomātos Latvijā un ārzemēs2% no darījuma summas, min. 3,50 EUR
Skaidras naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bankomātā (Latvijā) ar Karti (arī ja iemaksai tiek izmantotas vairākas Kartes)
- līdz 5 000,00 EUR kalendārā mēneša laikā (1)Bez maksas
- virs 5 000,00 EUR kalendārā mēneša laikā0,20% no darījuma summas, kas pārsniedz 5000 EUR
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēsBez maksas
Valūtas maiņas uzcenojums (2)3%

(1) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī grāmatotos darījumus. Grāmatots darījums ir darījums, kurš tiek atspoguļots kartes konta izrakstā.
(2) Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas.

Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

Informācija par kartes darījumiem
Kartes konta valūtaEUR
SMS info0,12 EUR
Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos
- Luminor Bankomātos (Latvijā)Bez maksas
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)0,50 EUR

Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.

Citi pakalpojumi
Kartes konta valūtaEUR
Procenti par neatļautu debeta atlikumu36% gadā
Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai attālinātās apkalpošanas centros10,00 EUR
Slēgto karšu Kontu uzturēšana (Komisijas maksu Banka ietur, sākot ar nākamo gadu pēc klienta rakstiska iesnieguma par Kartes slēgšanu saņemšanas, ja Kontā ir naudas līdzekļi)40,00 EUR
PIN koda atgādinājums
- InternetbankāBez maksas
- Klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot attālināto apkalpošanu5,00 EUR
Maksa par Drošība+ pakalpojumu0,79 EUR

Papildu informācija par Maksājumu kartēm ir šeit un Droša maksājumu kartes lietošanas šeit.