Maksājumu kartes pamata elementi

Maksājumu kartes pamata elementi

PIN kods – unikāls bankas piešķirts kartes četru ciparu kods.

Kartes numurs – 16 ciparu numurs kartes priekšpusē. Pēc kartes numura banka identificē klienta darījumus.

Derīguma termiņš – kartes derīguma termiņš norādīts kartes priekšpusē. Karte ir derīga līdz kartes derīguma termiņa mēneša pēdējai dienai.

Drošības kods – papildu trīs ciparu kods kartes aizmugurē (Visa kartēm), kurš tiek apzīmēts ar šādiem simboliem kā CVV, CVC, CSC.

PIN kods

PIN kods:

 • Neglabā karti un PIN kodu kopā.
 • Neatklāj nevienam savas kartes PIN kodu.
 • Vienmēr atceries PIN kodu un paroles, vai uzglabā šifrētā veidā tikai sev zināmā vietā.
 • Ja rodas aizdomas par PIN koda nokļūšanu trešo personu rīcībā, nekavējoties bloķē karti internetbankā vai mobilajā bankā, vai sazinies ar Luminor klientu apkalpošanas daļu, zvanot +371 67 17 1880

Kartes numurs, derīguma termiņš un drošības kods

Kartes numurs, derīguma termiņš un drošības kods:

 • Neatklāj nevienam savas kartes informāciju (kartes numuru, derīguma termiņu un drošības kodu), ja vien tas ir nepieciešams iepērkoties drošā interneta veikalā.
 • Ja rodas šaubas par kartes datu atklāšanas pamatotību vai rodas aizdomas, ka kāds ir uzzinājis tavas kartes informāciju, sazinies ar Luminor klientu apkalpošanas daļu, zvanot +371 67 17 1880.

Karte

Karte:

 • Uzglabā savas maksājumu kartes drošā, citiem nepieejamā vietā.
 • Nenodot savu karti trešo personu lietošanai (piemēram, tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem vai saviem ģimenes locekļiem).
 • Atceries vienmēr paņemt karti no bankomāta vai tirdzniecības vietā uzreiz pēc veiktā darījuma.
 • Atceries, ka kartes lietošana ir saistīta ar tavu personīgo līdzekļu drošību. Vienmēr izvērtē tirdzniecības vietas vai internetveikala uzticamību.

Kartes nozaudēšana vai aizdomas par kartes datu zādzību

Ja esi pazaudējis savu karti vai tev rodas aizdomas par tavas maksājumu kartes datu zādzību

 • Nekavējoties bloķē karti internetbankā vai mobilajā bankā, vai sazinies ar Luminor klientu apkalpošanas daļu, zvanot +371 67 17 1880
 • Nozaudētu vai zagtu karti vari aizvietot internetbankas sadaļā Konti un kartes → Manas kartes → Aizvietot karti.
 • Jaunajai maksājumu kartei būs jauns kartes numurs un jauns PIN kods.

Riska kontroles pasākumi

Kartes skaidras naudas un pirkumu limiti

 • Kartes tiek izsniegtas ar noteiktiem standarta skaidras naudas un pirkumu limitiem.
 • Papildu informācija: bankomātiem ir dažādas tehniskās iespējas, tādēļ skaidras naudas darījumu limiti tajos var atšķirties no kartei piešķirtajiem limitiem. Klients var veikt atkārtotu darījumu vēlamās summas izņemšanai kartei noteikto limitu apmērā. Skaidras naudas iemaksu var veikt tikai Luminor Latvija bankomātos.
 • Diennakts skaidras naudas un pirkumu limitu darbības laika periods ir diennakts (24 stundas), mēneša – 30 dienu laika periods no veiktā darījuma datuma.
 • Papildu drošībai ir noteikts 24 stundu 350 EUR limits skaidras naudas izņemšanai no bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskās joslas nolasīšanas tehnoloģiju.

Karšu veidi, skaidras naudas un pirkumu darījumu limiti

Visa Debit / Visa Classic / Visa Classic Revolving/ Visa Gold / Visa Gold Revolving/ Luminor Black/ Visa Business / Visa Business Debit

Diennakts skaidras naudas izņemšanas limits, EUR 5 000
Diennakts pirkumu darījumu limits, EUR 5 000*
30 dienu skaidras naudas izņemšanas limits, EUR  20 000

*Noteiktajā limitā netiek iekļautas to darījumu summas, kas tiek veikti, maksājuma saņēmējam nepārliecinoties, vai kontā ir pieejami naudas līdzekļi attiecīgā darījuma veikšanai (t.s. off‑line darījumiem, kad darījuma brīdī tirgotājs nepārbauda kartes konta atlikumu).

Luminor Visa Infinite / Visa Platinum

Diennakts skaidras naudas izņemšanas limits, EUR 5 000
Diennakts pirkumu darījumu limits, EUR 5 000*
30 dienu skaidras naudas izņemšanas limits, EUR 30 000

*Noteiktajā limitā netiek iekļautas to darījumu summas, kas tiek veikti, maksājuma saņēmējam nepārliecinoties, vai kontā ir pieejami naudas līdzekļi attiecīgā darījuma veikšanai (t.s. off‑line darījumiem, kad darījuma brīdī tirgotājs nepārbauda kartes konta atlikumu).

Visa Debit bērniem līdz 15 gadu vecumam

Diennakts skaidras naudas izņemšanas limits, EUR  30
Diennakts pirkumu darījumu limits, EUR 150*
30 dienu skaidras naudas izņemšanas limits, EUR 150

*Noteiktajā limitā netiek iekļautas to darījumu summas, kas tiek veikti, maksājuma saņēmējam nepārliecinoties, vai kontā ir pieejami naudas līdzekļi attiecīgā darījuma veikšanai (t.s. off‑line darījumiem, kad darījuma brīdī tirgotājs nepārbauda kartes konta atlikumu).

Darījumu limiti kartēm, kas izsniegtas bērniem (līdz 15 gadu vecumam) pēc 01.07.2019.

Diennakts skaidras naudas izņemšanas limits, EUR  30
Diennakts pirkumu darījumu limits, EUR (ieskaitot interneta pirkumus) 150*
30 dienu skaidras naudas izņemšanas limits, EUR 300

*Noteiktajā limitā netiek iekļautas to darījumu summas, kas tiek veikti, maksājuma saņēmējam nepārliecinoties, vai kontā ir pieejami naudas līdzekļi attiecīgā darījuma veikšanai (t.s. off‑line darījumiem, kad darījuma brīdī tirgotājs nepārbauda kartes konta atlikumu).

Visa Debit pusaudžiem virs 16 gadu vecuma

Diennakts skaidras naudas izņemšanas limits, EUR 70
Diennakts pirkumu darījumu limits, EUR 700*
30 dienu skaidras naudas izņemšanas limits, EUR 700

*Noteiktajā limitā netiek iekļautas to darījumu summas, kas tiek veikti, maksājuma saņēmējam nepārliecinoties, vai kontā ir pieejami naudas līdzekļi attiecīgā darījuma veikšanai (t.s. off‑line darījumiem, kad darījuma brīdī tirgotājs nepārbauda kartes konta atlikumu).

Skaidras naudas un pirkumu darījumu limita maiņa

 • Ja vēlies mainīt maksājumu kartes standarta noteiktos skaidras naudas un pirkumu darījumu limitus, raksti brīvas formas iesniegumu internetbankā vai zvani +371 67 17 1880.
 • Ņem vērā, ka limitu maiņai tiks piemērota komisijas maksa saskaņā ar cenrādi.
 • Komisijas maksa netiks piemērota darījumu limitu samazināšanas gadījumā, ja tā būs mazāka par noteikto standarta limitu summu.

Pirkumi internetā

Aktivizējot interneta pirkumus

 • Jaunai kartei interneta pirkumu funkcija nav aktivizēta.
 • Ja maksājumu karti saņēmi Luminor klientu apkalpošanas centrā, tad interneta pirkumus vari veikt uzreiz pēc kartes saņemšanas.
 • Ja karti saņēmi pa pastu, tad interneta pirkumu funkciju vari aktivizēt internetbankas sadaļā Konti un kartes → Manas kartes.
 • Tu vari aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju savā internetbankā jebkurā brīdī.
 • Ja tirgotājs nodrošina drošu pirkumu sistēmu – Verified by Visa (VbV), banka autentificēs interneta pirkumus, pieprasot tavu apstiprinājumu.

Interneta pirkumu apstiprināšanas metodes

Ja tirgotājs nodrošina drošu pirkumu sistēmu – Verified by Visa, interneta pirkumi var tikt apstiprināti, izmantojot Smart‑ID vai kodu kalkulatoru. Pārbaudi veiktos interneta pirkumus savā internetbankā:

 • Apstiprini pirkumu ar kādu no saviem autentifikācijas rīkiem – Smart‑ID vai kodu kalkulatoru.
 • Pēc interneta pirkuma apstiprinājuma tiksi novirzīts uz tirgotāja mājaslapu.

Bezkontakta maksājumi

Bezkontakta maksājumi

 • Visām kartēm ir pieejama bezkontakta maksājumu funkcionalitāte.
 • Bezkontakta maksājumi tiks aktivizēti pēc pirmā darījuma, kurš tiks apstiprināts ar PIN kodu tirdzniecības vietā vai pēc skaidras naudas izmaksas bankomātā.
 • Šo funkciju arī ir iespējams atslēgt internetbankas sadaļā Konti un kartes → Manas kartes. Bezkontakta maksājumi tiks deaktivizēti pēc pirmā darījuma, kurš tiks apstiprināts ar PIN kodu tirdzniecības vietā vai pēc skaidras naudas izmaksas bankomātā.
 • Viena bezkontakta maksājuma darījuma limits ir 50 EUR.
 • Bezkontakta maksājumiem virs 50 EUR būs nepieciešams ievadīt PIN kodu.
 • Papildu maksājumu drošībai PIN kodu var pieprasīt ievadīt arī gadījumos, ja bezkontakta maksājumu limits nav pārsniegts.

Maksājumu karšu darījumu apstrīdēšana

Ja tu nepiekrīti, kādam ar tavu karti veiktam darījumam

Ja tu nepiekrīti, kādam ar tavu karti veiktam darījumam (piemēram, nekorekta darījuma summa, neautorizēts darījums, nesaņemta vai daļēji saņemta skaidras naudas izmaksa bankomātā), lūdzu, sazinies ar mums, zvanot +371 67 17 1880, vai internetbankas sadaļā Ziņojumi, aizpildot iesniegumu no parauga Pretenzija par kartes darījumu/reklamācija.
 

Zināmās karšu krāpšanas shēmas un padomi, kā no tām izvairīties

Ātrākais un drošākais veids, kā pārliecināties, ka neesi kļuvis par krāpšanas upuri

Ātrākais un drošākais veids, kā pārliecināties, ka neesi kļuvis par krāpšanas upuri, ir regulāri veikt sava kartes konta darījumu pārbaudi internetbankā vai mobilajā bankā, salīdzot konta atlikumu, veiktos darījumus, rezervētās summas. Papildu drošībai iesakām pieslēgt īsziņu paziņojumus (SMS pakalpojums) par kartes konta atlikuma maiņu. Jo ātrāk pamanīsi krāpšanu, jo vieglāk to būs novērst. Tāpēc iesakām regulāri veikt sava konta pārbaudi. Ja kontā atklāj nepazīstamus darījumus, sazinies ar Luminor klientu apkalpošanas daļu, zvanot +371 67 17 1880, vai bloķē karti internetbankā vai mobilajā bankā un internetbankas sadaļā Ziņojumi aizpildi iesniegumu no parauga Pretenzija par kartes darījumu/reklamācija.

Interneta iepirkšanās shēmas

Interneta iepirkšanās shēmas – Interneta iepirkšanās krāpšanā ir iesaistīti krāpnieki, kas izliekas par likumīgiem tiešsaistes pārdevējiem, bieži izmantojot viltus mājaslapas. Jaunākā interneta iepirkšanās krāpšanas versija ietver sociālo mediju platformu izmantošanu viltus interneta veikalu izveidošanai. Veikali tiek atvērti uz īsu brīdi, bieži pārdodot viltotas zīmolu preces. Pēc vairāku pirkumu izdarīšanas šādi veikali vairs nav atrodami.

Brīdinājumu signāli:

 • Prece tiek piedāvāta par neadekvāti zemu cenu vai tiek solīts papildu ieguvums.
 • Sociālo mediju platformā bāzēts veikals ir ļoti jauns, un tajā tiek pārdotas preces par zemām cenām. Veikals ir sniedzis ierobežotu informācija par preču piegādi.
 • Šādu interneta veikalu mājaslapas bieži vien ir ar gramatikas un funkcionalitātes kļūdām.
 • Kontaktinformācija ir skopa vai nav pieejama vispār. E‑pasta adreses nosaukums nav atbilstošs veikala nosaukumam.

Pasargā sevi:

 • Pirms interneta pirkuma veikšanas, pārbaudi pieejamo pārdevēja kontakta informāciju (uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, telefona numuru u.c.) pārdevēja mājaslapā.
 • Iesakām veikt pirkumus internetā pie tirgotājiem, kuri nodrošina drošu pirkumu sistēmu – Verified by Visa (VbV), ko apliecina attiecīgais paziņojums un logotips tirgotāja vietnē. Taču esi uzmanīgs un atceries, ka logotipi arī mēdz būt viltoti.

Datu kopēšana

Datu kopēšana – krāpšanas veids, kad ar datu kopēšanas ierīci tiek iegūti dati no maksājumu kartes magnētiskās joslas un PIN kods, viltus kartes izgatavošanai.

Pasargā sevi:

 • Pirms kartes ievietošanas bankomātā, pārliecinies vai nemani kādas papildu redzamas detaļas, kas atšķiras no ierastā.
 • Pirms kartes ievietošanas bankomātā, pārliecinies vai nav novietota papildu kamera. Krāpnieki izmanto niecīgas, grūti pamanāmas kameras, lai fiksētu tavu kartes PIN kodu. Iesakām, bankomāta lietošanas gadījumā, ar roku aizsegt PIN koda ievades paneli.
 • Seko līdzi aŗī tirdzniecības vietām, kurās iepērcies. Restorāni, bāri, degvielas uzpildes stacijas ir vietas, kur karšu dati tiek nozagti visbiežāk. Iesakām, pašam veikt darījuma apmaksu terminālī, sekojot līdzi ievadītajai summai, un nenodot karti apkalpojošajam personālam.
 • Arī mazumtirdzniecības veikalu pašapkalpošanās kases un bankomāti (īpaši ārpus bankas telpām) ir krāpnieku iemīļotas vietas. Tāpēc vienmēr par veikto darījumu paņem pirkuma čeku.

Pikšķerēšana‎ vai bikšķerēšana

Pikšķerēšana vai bikšķerēšana – krāpšanas veids, kad maldinot vai manipulējot ar e‑pasta vēstuli vai tālruņa zvanu, bankas vai uzticama uzņēmuma vārdā, tiek iegūti visa veida dati par maksājuma karti un drošiem maksājuma apstiprināšanas rīkiem – Smart‑ID vai kodu kalkulatora kodiem.

Pasargā sevi:

 • Nekad neatbildi uz e‑pasta vēstulēm vai telefona zvaniem, kuros tiek pieprasīta personiska informācija. 
 • Banka nekad nezvanīs, lai noskaidrotu tavas maksājumu kartes datus, internetbankas lietotāja numuru vai Smart‑ID/kodu kalkulatora kodus.
 • Veic pirkumus tikai labi zināmās, uzticamās vai pārbaudītās interneta vietnēs. Izvairies slēgt darījumus un apstiprināt maksājumus telefoniski.
 • Pirms iepērcies vai noslēdz darījumu, izlasi informāciju par uzņēmumu, t.sk. klientu atsauksmes.
 • Stingri izvērtē darījumus ar kriptovalūtām, akciju vai zelta tirgošanas platformās.

Ja esi atklājis jebkādas prettiesiskas darbības ar savu karti vai pamanījis datu nolasīšanas ierīces, nekavējoties sazinies ar Luminor klientu apkalpošanas daļu, zvanot +371 67 17 1880.

Neatradi atbildi? Rezervē tikšanos klātienē, zvanot

+371 67 17 1880