Jautājumi un atbildes par līzinga maksājumu brīvdienu piešķiršanu saistībā ar COVID-19 | Luminor
Kādi ir nosacījumi, lai pieteiktos līzinga maksājumu brīvdienām?

Mēs piešķiram līzinga maksājumu brīvdienas gan privātajiem, gan korporatīvajiem klientiem, ja pašreizējās situācijas dēļ rodas pagaidu maksājumu grūtības. Klienti var pieprasīt līzinga maksājumu brīvdienas ar nosacījumu, ka pēdējo 12 mēnešu laikā tiem nav bijuši būtiski maksājumu kavējumi. Lēmumu par līzinga maksājumu brīvdienām un to ilgumu mēs pieņemsim, izvērtējot katra klienta individuālo situāciju.

Kādi dokumenti jāiesniedz kopā ar pieteikumu līzinga maksājumu brīvdienām? Kādi dokumenti var apliecināt maksājumu grūtības?

Privātpersonas: Lai pieprasītu līzinga maksājumu brīvdienas, lūdzu, aizpildiet pieprasījumu mūsu mājaslapā, parakstiet to un nosūtiet uz e-pasta adresi lizings@luminor.lv.
Ja būs nepieciešams, mēs sazināsimies ar jums un lūgsim iesniegt papildu informāciju.
 
Biznesa klienti: Lai pieprasītu līzinga maksājumu brīvdienas, lūdzu, iesniedziet sava uzņēmuma finanšu datus  (2019. gada finanšu pārskats, bilance un peļņas vai zaudējumu pārskats par kārtējo gadu, kas nav vecāki par diviem mēnešiem) aizpildiet pieprasījumu mūsu mājaslapā, parakstiet to un nosūtiet to uz e-pasta adresi lizings@luminor.lv.
Ja būs nepieciešams, mēs sazināsimies ar jums un lūgsim iesniegt papildu informāciju un/vai papildu dokumentus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Tiklīdz būsim saņēmuši pieteikumu un visu nepieciešamo informāciju, mēs sāksim to izskatīt.

Kāds ir maksimālais līzinga maksājumu brīvdienu termiņš?

Privātpersonas: Saistībā ar COVID-19 apstākļiem līzinga pamatsummas maksājumu var atlikt līdz 3 mēnešiem. Šajā laikā ir jāturpina maksāt procentu maksājumus. 

Biznesa klienti: Saistībā ar COVID-19 apstākļiem līzinga maksājumu brīvdienu periods katram klientam var būt atšķirīgs, to ietekmē gan līzingā esošais objekts, gan dažādi ārējie apstākļi. 

Vai līzinga termiņš tiks pagarināts par maksājumu brīvdienu periodu?

Privātpersonas: Iespēja līzinga periodu pagarināt par maksājumu brīvdienu periodu ir atkarīgs no līzinga līguma veida, lēmums tiks pieņemts individuāli. 

Biznesa klienti: Mēs ņemsim vērā klienta vēlmi pagarināt līzinga termiņu, izvērtējot katru gadījumu individuāli un ņemot vērā attiecīgā līguma noteikumus.

Vai līzinga līguma grozījumu gadījumā tiks saglabāta tā pati procentu likme?

Privātpersonas: Jā, procentu likme tiks saglabāta.

Biznesa klienti: Procentu likmes grozīšana vai negrozīšana ir atkarīga no vairākiem aspektiem. Katru gadījumu mēs izvērtēsim individuāli. 

Vai līzinga maksājumu brīvdienu piešķiršanai tiek piemērota komisija maksa?

Privātpersonas: Ņemot vērā šī brīža apstākļus, personām, kuru ienākumu samazinājumu ir ietekmējusi ārkārtējā situācija saistībā ar COVID-19, komisijas maksa netiek piemērota.

Biznesa klienti: Par līzinga maksājumu brīvdienu pieprasījuma izskatīšanu saistībā ar COVID-19 tiek piemērota samazināta komisijas maksa 45,00 € (bez PVN) apmērā  par līgumu.

Vai līzinga termiņu var pagarināt un ikmēneša atmaksas summu samazināt?

Privātpersonas un Biznesa klienti: Tas ir iespējams. Gala lēmums ir atkarīgs no konkrētās situācijas – klienta un līzinga objekta, summas.  Lūdzu, iesniedziet mums nepieciešamos dokumentus (skatīt jautājumu un atbildi Nr. 2), lai mēs varētu izskatīt jūsu pieteikumu, un piedāvāsim iespējamos risinājumus, informējot jūs par to.