Jautājumi un atbildes par līzinga maksājumu brīvdienu piešķiršanu saistībā ar COVID-19 | Luminor
Kādi ir nosacījumi, lai pieteiktos līzinga maksājumu brīvdienām?

Mēs piešķiram līzinga maksājumu brīvdienas gan privātajiem, gan korporatīvajiem klientiem, ja pašreizējās situācijas dēļ rodas pagaidu maksājumu grūtības. Klienti var pieprasīt līzinga maksājumu brīvdienas ar nosacījumu, ka pēdējo 12 mēnešu laikā tiem nav bijuši būtiski maksājumu kavējumi. Lēmumu par līzinga maksājumu brīvdienām un to ilgumu mēs pieņemsim, izvērtējot katra klienta individuālo situāciju.

Kādi dokumenti jāiesniedz kopā ar pieteikumu līzinga maksājumu brīvdienām? Kādi dokumenti var apliecināt maksājumu grūtības?

Privātpersonas: Lai pieprasītu līzinga maksājumu brīvdienas, lūdzu, aizpildiet pieprasījumu mūsu mājaslapā, parakstiet to un nosūtiet uz e-pasta adresi lizings@luminor.lv.
Ja būs nepieciešams, mēs sazināsimies ar jums un lūgsim iesniegt papildu informāciju.
 
Biznesa klienti: Lai pieprasītu līzinga maksājumu brīvdienas, lūdzu, iesniedziet sava uzņēmuma finanšu datus  (2019. gada finanšu pārskats, bilance un peļņas vai zaudējumu pārskats par kārtējo gadu, kas nav vecāki par diviem mēnešiem) aizpildiet pieprasījumu mūsu mājaslapā, parakstiet to un nosūtiet to uz e-pasta adresi lizings@luminor.lv.
Ja būs nepieciešams, mēs sazināsimies ar jums un lūgsim iesniegt papildu informāciju un/vai papildu dokumentus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Tiklīdz būsim saņēmuši pieteikumu un visu nepieciešamo informāciju, mēs sāksim to izskatīt.

Kāds ir maksimālais līzinga maksājumu brīvdienu termiņš?

Privātpersonas

Esam pievienojušies Finanšu nozares asociācijas izstrādātajam moratorijam, kas paredz iespēju atlikt līzinga pamatsummas maksājumus līdz sešiem mēnešiem tiem klientiem, kuru īstermiņa finanšu grūtības izraisījis COVID‑19.

Šī moratorija ietvaros līdz 30. jūnijam vienu reizi pamatsummas maksājumu atlikšanai varēs pieteikties gan tās privātpersonas, kam jau piešķirtas kredītbrīvdienas (kredītbrīvdienu pagarināšana), gan tās, kam kredītbrīvdienas vēl ir nepieciešamas.
 
Svarīgi zināt:

  • Pamatsummas maksājuma atlikšana jeb kredītbrīvdienas atbilstoši moratorija principiem var notikt tikai vienu reizi, un klientam jāpiesakās līdz 2020. gada 30. jūnijam.
  • Pieteikuma izskatīšana ir bez maksas.
  • Lai pieteiktos kredītbrīvdienām, aizpildiet pieprasījumu mūsu mājaslapā, parakstiet to un nosūtiet uz e-pasta adresi lizings@luminor.lv.

Biznesa klienti

Saistībā ar COVID-19 apstākļiem līzinga maksājumu brīvdienu periods katram klientam var atšķirties, to ietekmē gan līzingā esošais objekts, gan dažādi ārējie apstākļi. Esam pievienojušies Finanšu nozares asociācijas izstrādātajam moratorijam, kas paredz iespēju uzņēmumiem (juridiskām personām un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas nav pašnodarbinātie), kas saskārušies ar finanšu grūtībām Covid-19 dēļ, atlikt aizdevuma un līzinga pamatsummas maksājumu līdz 6 mēnešiem.

Uzzini vairāk

Vai līzinga termiņš tiks pagarināts par maksājumu brīvdienu periodu?

Privātpersonas: Iespēja līzinga periodu pagarināt par maksājumu brīvdienu periodu ir atkarīgs no līzinga līguma veida, lēmums tiks pieņemts individuāli. 

Biznesa klienti: Mēs ņemsim vērā klienta vēlmi pagarināt līzinga termiņu, izvērtējot katru gadījumu individuāli un ņemot vērā attiecīgā līguma noteikumus.

Vai līzinga līguma grozījumu gadījumā tiks saglabāta tā pati procentu likme?

Privātpersonas: Jā, procentu likme tiks saglabāta.

Biznesa klienti: Procentu likmes grozīšana vai negrozīšana ir atkarīga no vairākiem aspektiem. Katru gadījumu mēs izvērtēsim individuāli. 

Vai līzinga maksājumu brīvdienu piešķiršanai tiek piemērota komisija maksa?

Privātpersonas: Ņemot vērā šī brīža apstākļus, privātpersonām, kuru ienākumu samazinājumu ir ietekmējusi ārkārtēja situācija saistībā ar COVID-19, komisijas maksa netiek piemērota.

Biznesa klienti: Ņemot vērā šī brīža apstākļus, biznesa klientiem, kuru ienākumu samazinājumu ir ietekmējusi ārkārtēja situācija saistībā ar COVID-19, izvērtējot katra klienta individuālo situāciju, atsevišķos gadījumos komisijas maksa var tikt piemērota.

Vai līzinga termiņu var pagarināt un ikmēneša atmaksas summu samazināt?

Privātpersonas un Biznesa klienti: Tas ir iespējams. Gala lēmums ir atkarīgs no konkrētās situācijas – klienta un līzinga objekta, summas.  Lūdzu, iesniedziet mums nepieciešamos dokumentus (skatīt jautājumu un atbildi Nr. 2), lai mēs varētu izskatīt jūsu pieteikumu, un piedāvāsim iespējamos risinājumus, informējot jūs par to.