Nodokļu atgūšanas pakalpojums starptautiskajos finanšu tirgos | Luminor

Dividenžu un kuponu maksājumi no ārvalstu finanšu instrumentiem tiek aplikti ar ārvalstīs noteikto standarta ienākuma nodokļa likmi, līdz ar to gūtais ienākums var tikt dubultā aplikts ar ienākuma nodokli. 

Lai izvairītos no dubultās nodokļu uzlikšanas, starp valstīm tiek noslēgtas vienošanās par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk - Konvencijas). Luminor Investor klienti, kuri izvēlas izmantot GlobeTax “Nodokļu atgūšanas pakalpojumu patiesajiem labuma guvējiem”, var atgūt starpību starp ārvalstīs noteikto standarta ienākuma nodokļa likmi un likmi, kas noteikta Konvencijās.

Reģistrācija

Reģistrējies GlobeTax eDocs sistēmā šeit.

Pieejas kods (Access code): 12C953BDNB
Lietotāja ID (User ID): Luminor Investor lietotāja ID

Pakalpojuma maksa

Gada maksa: 200 USD par katru patiesa labuma guvēju. Ja GlobeTax atgūtais ienākums gada ietvaros nepārsniedz 400 USD (atskaitot GlobeTax pakalpojuma maksu), gada maksa netiks ieturēta.

Darījuma apstrādes maksa: 

Pakalpojumu nodrošina GlobeTax, un pakalpojuma maksa tiek piemērota tikai pēc līdzekļu atgūšanas. Vairāk par GlobeTax sniegtajiem pakalpojumiem: www.globetax.com

Atruna. Šeit minētā informācija neuzliek par pienākumu klientam izmantot GlobeTax pakalpojumus. Banka nesniedz nekādas nodokļu konsultācijas, klients ir pilnībā atbildīgs par atbilstību attiecīgajiem jurisdikcijas likumiem un regulējumiem. Banka neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām izmaiņām likumos vai nodokļu dubultās uzlikšanas konvencijās. Banka neuzņemas atbildību par GlobeTax pakalpojumu kvalitāti, maksām vai izmaiņām nosacījumos.
Biežāk uzdotie jautājumi

Kādas ir pakalpojuma priekšrocības?

Klients var atgūt starpību starp ārvalstīs noteikto standarta ienākuma nodokļa likmi un likmi, kas noteikta Konvencijā.

Kad tiek iesniegta prasība nodokļa atgūšanai?

Prasības parasti tiek iesniegtas divu nedēļu laikā.

Cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai atgūtu nodokļu starpību?

Process var ilgt līdz pāris mēnešiem. Lūdzu, ņemt vērā, ka atgūtās starpības atmaksa nenotiek dažu nedēļu laikā.

Kā tiek nodrošināts pakalpojums?

Izmantojot GlobeTax eDocs platformu, klients iesniedz attiecīgo pieprasījumu un nepieciešamo dokumentāciju. Tālāk GlobeTax speciālisti analizē gūtos ienākumus un identificē tādus gadījumus, kur ir iespējams atgūt starpību starp ieturēto ienākuma nodokli, un izmanto klienta iesniegto dokumentāciju, lai aprēķinātu un iesniegtu nodokļu atmaksas prasību.

 

Luminor Investor