Atpirkšanas cena Luminor|Nordea indeksam piesaistīto obligāciju pārdošanas gadījumā tiek noteikta atbilstoši piesaistījuma pašreizējai vērtībai, atlikušajam periodam līdz obligācijas dzēšanai, emitenta finansiālajām izmaksām un vispārējai tirgus situācijai. Iepriekšējās darba dienas sākuma atpirkšanas cenas parasti tiek publicētas mājas lapā nākamajā darba dienā. Rīkojumam darba dienā jābūt iesniegtam Bankā līdz plkst. 15:00 vai atsūtītam Luminor Internetbankā līdz plkst. 14:30, izmantojot sadaļu „Sarakste”. Ja rīkojums ir iesniegts svētku dienā, brīvdienā vai darba dienā pēc norādītā laika, tiek uzskatīts, ka tas ir saņemts nākamajā darba dienā. Norēķini saskaņā ar Pamatprospektu notiek pēc 2 darba dienām. Normālos tirgus apstākļos visās darbdienās, kad bankas Somijā ir atvērtas, Indeksam piesaistīto obligāciju emitents Nordea Bank Finland Plc (Reģ. nr. 1680235-8, Adrese: Finland, Helsinki, Aleksanterinkatu 36,  FI-00020) nosaka atpirkšanas cenu procentu izteiksmē no obligācijas nominālvērtības. Tā var būt augstāka vai zemāka nekā Indeksam piesaistītās obligācijas nominālvērtība, un ieguldītāji var neatgūt pilnā apmērā ieguldīto summu. Atjaunotā informācija ir indikatīva, un to nevar izmantot par uzticamu pamatu pašreizējai tirdzniecībai vai nākotnes rezultātu prognozēšanai. Atpirkšanas cenas jaunajiem Indeksam piesaistīto obligāciju piedāvājumiem tiek publicētas pēc viena mēneša no parakstīšanas perioda noslēguma.