Pie esošās demogrāfiskās situācijas Latvijas Banka prognozējusi, ka uzkrājums pensiju 1. un 2. līmenī pensionēšanās vecumā nevarēs nodrošināt ne tuvu tādu ienākumu līmeni, pie kāda ir pieradis strādājošs cilvēks. Lai parūpētos par savu labklājību pensijas vecumā, strauji novecojošas sabiedrības laikmetā, arvien populārāks kļūst uzkrājums pensiju 3.līmenī.

Ja pensiju 2. līmenī tiek uzkrāti 6% no cilvēka algas, tad pensiju 1.līmenī nonāk 14%. Galvenā atšķirība ir tāda, ka realitātē šie 14% netiek uzkrāti, bet tiek izmantoti šī brīža pensionāru pensijām. Principā pensiju 1. līmenis ir valdības solījums nākotnē izmaksāt cilvēkam pensiju, balstoties uz viņa darba pieredzi un sociālo iemaksu apjomu.

1.un 2. līmeņa pensijai kopā vajadzētu veidot aptuveni 40% no cilvēka vidējās algas darba dzīves laikā. Tas ir labs pamats pensijai, taču ar to nebūs gana, lai vecumdienās varētu dzīvot pirmspensijas līmenī. Tāpēc ir radīts pensiju 3.līmenis – profesionāli izveidots ieguldījumu portfelis, kas ikvienam nodrošina iespēju investēt finanšu tirgos bez arī bez pieredzes un zināšanām. Turklāt veicot iemaksas pensiju 3.līmenī, katru gadu ir iespējams saņemt iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) atmaksu 20% apmērā par pagājušā gadā individuāli veiktajām iemaksām, kuru summa nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas gadā, bet ne vairāk kā 4 000 EUR. Lai saņemtu nodokļa atvieglojumus, sākot no ar kalendārā gada 1.marta, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Uzkrājumu pensiju 3.līmenī var saņemt  jau no 55 gadu vecuma, turklāt uzkrātais kapitāls ir mantojams. 

“Demogrāfiskā situācija Latvijā un visā Eiropā joprojām ir izaicinoša. Samazinoties iedzīvotāju skaitam darbspējas vecumā, samazinās arī valsts kopējais pensiju kapitāls. Tas nozīmē to, ka, iedzīvotājiem, kas paļaujas tikai uz uzkrājumu 1. un 2. pensiju līmenī, pensionēšanās brīdī vairs nebūs iespējams sasniegt to dzīves kvalitāti, ko līdz tam nodrošinājusi darba alga. Turklāt sabiedrības novecošanās nozīmē arī to, ka, pieaugot pensionāru skaitam, pieejamais pensiju kapitāls būs jādala uz arvien lielāku cilvēku skaitu, līdz ar to arī valsts nodrošinātā pensija paliks arvien mazāka, radot sociālu neapmierinātību. Efektīvākais veids, kā parūpēties par savu labklājību pensijas gados, ir veidot uzkrājumu visos pensijas līmeņos. Papildus valsts nodrošinātās pensijas kapitālam katrs pats var brīvprātīgi veikt iemaksas pensiju 3. līmenī, atvēlot tam tik daudz naudas, cik konkrētajā dzīves posmā var atļauties,” norāda Luminor bankas pensiju produktu vadītāja Anželika Dobrovoļska.

Pensiju 3.līmenis jau sen nav tikai privātpersonu individuāls ieguvums, pateicoties Darbinieku motivācijas programmai jeb darba devēja uzkrājumam darbinieku pensiju 3.līmenī, ieguvumu var gūt gan darba devējs, gan darba ņēmējs. Svarīgi, ka darba devēja iemaksas privātajos pensiju fondos ir abpusēji izdevīgas gan darba devējam, gan ņēmējam. Darba devēji saņem nozīmīgus nodokļu atvieglojumus, veicot iemaksas privātajos pensiju fondiem, un iemaksas tajos ar darba devēja starpniecību ir finansiāli izdevīgākais veids arī darbiniekiem. Iemaksu veikšana ir ne tikai finansiāls ieguvums, bet tas arī pozitīvi ietekmē darba devēja tēlu, pozicionējot to kā sociāli atbildīga darba devēju , kas rūpējas par saviem darbiniekiem ne tikai šobrīd, bet arī ilgākā termiņā. Tas palīdz gan piesaistīt jaunus darbiniekus, gan arī samazināt esošo mainību. 

Regulāri ieguldījumi ir īstais ceļš, lai vairotu savus līdzekļus, un to var izmēģināt ikviens. Svarīgākais ir sākt – jo agrākā vecumā cilvēks sāk ieguldīt, jo vairāk var uzkrāt labākai dzīvei vecumdienās. Uzzini vairāk par pensiju 3.līmeni vai piesakies uz konsultāciju