Ieguldījumu konts atvieglo tavu ieguldījumu pārvaldīšanu. Tā galvenais mērķis ir vienkāršot iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma aprēķinu, deklarēšanu un nomaksu.

Novērtē priekšrocības    

Iepazīsti ieguldījumu konta priekšrocības

  Luminor Investor
ar ieguldījumu kontu
Luminor Investor
ar norēķinu kontu
Konta papildināšana Norēķinu konts > Ieguldījumu konts > Luminor Investor Norēķinu konts > Luminor Investor
Nodokļa aprēķins Jāveic, ja no ieguldījumu konta izmaksāto līdzekļu apmērs pārsniedz iemaksāto līdzekļu kopsummu Jāveic, gūstot ienākumu no katra finanšu instrumentu pārdošanas darījuma
Atbildība par nodokļa nomaksu Ieguldītājs ir pats atbildīgs par kapitāla pieauguma aprēķinu, ienākuma deklarēšanu un nodokļa nomaksu Ieguldītājs ir pats atbildīgs par kapitāla pieauguma aprēķinu, ienākuma deklarēšanu un nodokļa nomaksu
Ienākuma deklarēšana Kopā ar gada ienākumu deklarāciju Ir atkarīga no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra, izmantojot formu par ienākumu no kapitāla pieauguma (DK)
Pārskati ienākuma deklarēšanai Luminor nodrošinās iespēju saņemt ieguldījumu konta pārskatu, ko varēs izmantot gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanai Ieguldītājs patstāvīgi sagatavo informāciju ienākumu deklarēšanai
Finanšu instrumentu pārvedumi Ja pārvedums notiek ieguldījumu kontu ietvaros un finanšu instrumenti ir pieejami Luminor Investor platformā Ja finanšu instrumenti ir pieejami Luminor Investor platformā

* Informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokli vari atrast šeit
 

Lai atvērtu ieguldījumu kontu

1

Piesakies Luminor ieguldījumu pakalpojumam

2

Norādi, ka vēlies atvērt ieguldījumu kontu

Ieguldījumu kontam ir jābūt piesaistītam pie ieguldījumu pakalpojuma

3

Paraksti līgumu

Paraksti ieguldījumu konta līgumu

Noderīgas saites

Cenrādis
Informācija ieguldītājiem
Informācija par iedzīvotāju ienākuma nodokli
Jautājumi un atbildes par ieguldījumu kontu

Kļūsti par klientu attālināti

Atruna​

Ieguldījumi ir saistīti ar risku un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Ieguldītājiem rūpīgi jāizvērtē sava finansiālā situācija, lai izprastu saistītos riskus un nodrošinātu savas situācijas atbilstību pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas, ieguldījumu pārtraukšanas vai jebkādu darījumu slēgšanas. Ieguldītājs uzņemas atbildību par pieņemtajiem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas jums jāiepazīstas ar visiem dokumentiem, fondu prospektiem, finanšu instrumentu prospektiem, finanšu instrumentu un ar tiem saistīto risku aprakstiem, kā arī ar citiem ieguldītāju aizsardzības dokumentiem, kas ir pieejami šeit.
Šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu (vai potenciālu piedāvājumu) attiecībā uz jebkādas valūtas, produkta vai finanšu instrumenta pirkšanu, ieguldījuma veikšanu vai līdzdalību konkrētā ieguldīšanas stratēģijā.
Šeit sniegtā informācija ir informatīva un Luminor Bank AS Latvijas filiāle neuzņemas nekādu atbildību par izdevumiem vai zaudējumiem, kuri var rasties, ja tā nesakritīs ar Valsts ieņēmumu dienesta vai citas kompetentas iestādes sniegto skaidrojumu. Lai iegūtu papildu informāciju par ienākumu no noguldījumiem un ieguldījumiem aplikšanu ar nodokļiem, Luminor Bank AS Latvijas filiāle iesaka Jums konsultēties Valsts ieņēmumu dienestā vai pie saviem nodokļu konsultantiem.