Kas ir kreditēšanas darījumu restrukturizācija?

Situācijās, kad uzņēmumam ir radušās finanšu grūtības, kuru rezultātā uzņēmums nespēj savlaicīgi un/vai pilnā apmērā pildīt kredītlīguma nosacījumus, Luminor piedāvā kredītsaistību restrukturizāciju. Restrukturizācijas mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem pārvarēt radušās finanšu grūtības, atjaunot uzņēmuma maksātspēju, lai uzņēmums spētu atgriezties pie kredītlīguma nosacījumu izpildes.

Kā notiek kreditēšanas darījuma restrukturizācija?

Uzņēmums vēršas bankā ar lūgumu, veikt uzņēmuma kredītsaistību restrukturizāciju. Sadarbojoties uzņēmuma pārstāvjiem un Luminor speciālistiem, tiek analizēti finanšu grūtību iemesli un uzņēmuma spēja tās pārvarēt. Kā iespējami risinājumi no Luminor puses tiek piedāvāti dažādi kredītlīguma saistību atvieglojumi finanšu grūtību pārvarēšanas periodā, kā piemēram, pamatsummas maksājumu atlikšana uz konkrētu laiku, kredītlīguma termiņa pārskatīšana, Luminor un uzņēmuma sadarbība ķīlas objekta realizācija, u.tml. Restrukturizācija ir iespējama, ja uzņēmums sadarbojas ar Luminor un uzņēmumam ir dzīvotspējīgs rīcības un finanšu plāns uzņēmuma maksātspējas atjaunošanai.

Kur interesēties par kreditēšanas darījuma restrukturizēšanas iespējām?

Aicinām vērsties pie sava klientu vadītāja.

Kādi ir kreditēšanas darījuma restrukturizācijas ieguvumi?

Uzņēmums ir pārvarējis finanšu grūtības, atjaunojis maksātspēju un spēj sekmīgi turpināt saimniecisko darbību.

Neatradi atbildi? Rezervē tikšanos klātienē, zvanot

+371 67 17 1880