Rekvizīti ienākošajiem valūtu maksājumiem (NDEA) | Luminor

Lai saņemtu valūtas maksājumu kontā, kurā redzami burti NDEA (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx), maksātājam jāzina zemāk norādītie maksājuma rekvizīti.

Korespondentbankas

EUR, USD, SEK, NOK, DKK, GBP, RUB, PLN, JPY, CHF, CAD, AUD, CZK, HUF valūtās

Correspondent Bank
Nordea Bank Finland Plc, Helsinki
SWIFT code: NDEAFIHH


Beneficiary Bank
Luminor Bank AS Latvian branch
Luminor | Nordea SWIFT: NDEALV2X

Beneficiary account

Account number in Luminor Bank AS Latvian branch

Beneficiary
Surname, name, address or company name, address

Payment details
The purpose of the payment

RUB valūtā (opcija 1)

Intermediary Bank
ZAO Unicredit Bank, BIK 044525545, C/A 30101810300000000545, INN 7710030411,
SWIFT: IMBKRUMM


Correspondent Bank
Nordea Bank Finland Plc, Helsinki, C/A 30111810220010000006, INN 9909461823
SWIFT code: NDEAFIHH

Beneficiary Bank
Luminor Bank AS Latvian branch
Luminor | Nordea SWIFT: NDEALV2X

Beneficiary account

Account number in Luminor Bank AS Latvian branch

Beneficiary
Surname, name, address or company name, address

Payment details
The purpose of the payment

RUB valūtā (opcija 2) (Vēlams, ja maksātājs ir Krievijas valsts uzņēmums)

Intermediary Bank
OJSC Nordea Bank, BIC 044525990, C/A 30101810145250000990
SWIFT: NDEARUMM


Correspondent Bank
Nordea Bank Finland Plc, Helsinki, C/A 30111810902000036009
SWIFT code: NDEAFIHH

Beneficiary Bank
Luminor Bank AS Latvian branch
Luminor | Nordea SWIFT: NDEALV2X

Beneficiary account

Account number in Luminor Bank AS Latvian branch

Beneficiary
Surname, name, address or company name, address

Payment details
The purpose of the payment

Lai nodrošinātu maksājuma saņemšanu: