ASV finanšu tirgi: piekļuves aktivizēšana un ienākuma nodoklis | Luminor
Aktivizē piekļuvi ASV finanšu tirgiem un ienākuma nodoklis par saņemtajām dividendēm no ASV uzņēmumiem 30% vietā būs 15%

Aktivizē piekļuvi ASV finanšu tirgiem

Lai sāktu ieguldīt ASV tirgos, iesniedz derīgu ASV Ieņēmumu dienestam paredzēto nodokļu formu W-8BEN caur GLOBE TAX SERVICES, INC („GlobeTax“) sniegto pakalpojumu. Pēc pieteikšanās pakalpojumam un W-8BEN veidlapas parakstīšanas, saņemsi apstiprinājuma e-pastu, kuru pārsūtot uz investorLV@luminorgroup.com, aktivizēsi piekļuvi ASV finanšu tirgiem.

Luminor Investor klientiem, kuri izvēlas izmantot GlobeTax pakalpojumus un kuri saņems dividenžu ienākumu no ASV reģistrētiem finanšu instrumentiem, standarta 30% ienākuma nodokļa likmes vietā tiks piemērota 15% likme, pie nosacījuma, ka dividendes saņem ASV nerezidents. Samazinātā ienākuma nodokļa likme 15% apmērā tiks piemērota divu nedēļu laikā pēc iesniegtās formas apstiprināšanas. Pakalpojumam jābūt derīgam pirms dividenžu ex-datuma (ex-date).

Reģistrācija

Reģistrējies GlobeTax eCerts sistēmā: ecertsus.globetax.com
Pieejas kods (Access code) – USDOCS56
Lietotāja ID (User ID) – Luminor Investor lietotāja ID

Pakalpojuma maksa

Pakalpojumu nodrošina GlobeTax, un maksa ir 35 USD par 3 gadiem. Vairāk informācijas par GlobeTax un piedāvātajiem pakalpojumiem var atrast www.globetax.com.

Aktivizācija

Pēc tam, kad GlobeTax saņems un izvērtēs iesniegto dokumentāciju, tiksi informēts par atbilstību nodokļu atvieglojumu izmantošanai. Pozitīvas atbildes gadījumā, dividendes no ASV reģistrētiem finanšu instrumentiem, kuras saņemsi sākot no nākamā mēneša beigām, tiks ieskaitītas pēc 15% nevis 30% ienākuma nodokļa atskaitīšanas.

Atruna. Šeit minētā informācija neuzliek par pienākumu klientam izmantot GlobeTax pakalpojumus. Banka nesniedz nekādas nodokļu konsultācijas, klients ir pilnībā atbildīgs par atbilstību attiecīgajiem jurisdikcijas likumiem un regulējumiem. Banka neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām izmaiņām likumos vai nodokļu dubultās uzlikšanas konvencijās. Banka neuzņemas atbildību par GlobeTax pakalpojumu kvalitāti, maksām vai izmaiņām nosacījumos.

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Kādas ir pakalpojuma priekšrocības?

Dividenžu ienākums no ASV reģistrētiem finanšu instrumentiem tiks aplikts ar samazinātu 15% ienākuma nodokli (standarta nodokļa likme  - 30%).

2. Cik maksā pakalpojums?

Reģistrācija GlobeTax maksā 35 USD par trīs gadiem, kas ir mazāk nekā 12 USD gadā. 

3. Ja reģistrēšos šodien, vai tiks piemērota komisijas maksa par ienākuma ziņošanu ASV Ieņēmumu dienestam 90 USD apmērā?

Ja šogad jau saņēmi dividenžu ienākumu no ASV reģistrētiem finanšu instrumentiem un W-8BEN forma uz to brīdi nebija derīga, tad, pēc taksācijas gada beigām, Luminor būs pienākums ziņot ASV Ieņēmumu dienestam par gūtiem ienākumiem un ieturēt atrunāto komisijas maksu 90 USD apmērā līdz nākamā gada 2. ceturkšņa beigām.

Ja gūtie ienākumi no ASV reģistrētiem finanšu instrumentiem tika saņemti pēc W-8 BEN formas apstiprināšanas, Luminor neieturēs 90 USD komisijas maksu par ienākumu ziņošanu.

4. Kad pakalpojums kļūs aktīvs? 

Pēc tam, kad GlobeTax saņems reģistrācijas veidlapu un apstiprinās to, saņemtajām dividendēm no ASV reģistrētiem finanšu instrumentiem tiks piemērota 15% ienākuma nodokļa likme 2 nedēļu laikā.

5. Kāds ir pakalpojuma derīguma termiņš?

W-8BEN forma ir derīga no tās apstiprināšanas brīža un vēl pilnus 3 kalendāros gadus, piemēram, ja W-8BEN veidlapa ir iesniegta un apstiprināta 2020. gadā, tad pakalpojums būs derīgs līdz pat 2023. gada 31. decembrim. Atceries iesniegt atjaunināto W-8BEN formu pirms tās derīguma termiņa beigām. 

6. Kā pieteikties GlobeTax pakalpojumam? 

Reģistrācijas forma un instrukcija kā reģistrēties pakalpojumam ir pieejama šeit

Maksa par ASV izcelsmes ienākumu ziņošanu IRS

Ja šogad jau saņēmi dividenžu ienākumu no ASV reģistrētiem finanšu instrumentiem un W-8BEN forma uz to brīdi nebija derīga, Luminor ieturēs komisijas maksu 90 USD apmērā par gūtā ienākuma ziņošanu ASV Ieņēmumu dienestam.

Ņem vērā, ka ASV reģistrētie finanšu instrumenti var būt kotēti arī citos starptautiskos finanšu tirgos. Šādos gadījumos saņemtais ienākums klasificēsies kā gūtais ienākums no ASV, līdz ar to, ja W-8BEN forma uz to brīdi vēl nebūs derīga, Luminor būs pienākums ziņot par to ASV Ieņēmumu dienestam un ieturēt attiecīgo komisijas maksu.

Saskaņā ar ASV regulām, ārvalstu finanšu starpniekam ir nepieciešams sniegt informāciju ASV Ieņēmumu dienestam par saviem klientiem, kuri saņem ienākumus no ASV. Par ienākumiem tiek uzskatīta ASV uzņēmumu peļņas sadale - dividendes un tām pielīdzināmi maksājumi. Ar ASV uzņēmumu tiek saprasts uzņēmums, kas ir reģistrēts ASV, vai ārvalstu uzņēmums, kurš lielu daļu savu ienākumu gūst ASV. Finanšu instrumenti - uzņēmumu akcijas (stocks) un/vai biržā tirgotie fondi (ETF).

Luminor katru gadu iesniedz nepieciešamās atskaites ASV Ieņēmumu dienestam, par ko tiek ieturēta gadskārtējā maksa par gūtiem ienākumiem no ASV.

Gadskārtējā maksa par ASV izcelsmes ienākumu ziņošanu ASV Ieņēmumu dienestam: 90 USD

Maksa netiek piemērota, ja tiek izmantots GlobeTax sniegtais pakalpojums un W-8BEN forma ir iesniegta GlobeTax (skat. iepriekšējo sadaļu «Aktivizē piekļuvi ASV finanšu tirgiem un ienākuma nodoklis par saņemtajām dividendēm no ASV uzņēmumiem 30% vietā būs 15%»).
 
Komisijas maksa tiek ieturēta no klienta Luminor Investor konta nākamā gada 2. ceturkšņa ietvaros, savukārt ja nepietiek līdzekļu, tad maksa tiek ieturēta no klienta norēķinu konta Luminor. Klienta kontā esošie līdzekļi tiks konvertēti ASV dolāros, balstoties uz Eiropas Centrālās Bankas noteikta valūtas maiņas kursu dotajā datumā. 

ATRUNA. Augstāk minētas ASV tiesību normas var nebūt pilnīgas un var tikt mainītas. Konkrētus informācijas sniegšanas noteikumus nosaka IRS un (vai) citas ASV iestādes, nesaskaņojot ar Luminor banku. Luminor banka neuzņemas nekādu atbildību par ASV IRS un (vai) citu ASV iestāžu noteikumiem un to publiskošanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gada atskaitīšanās maksa nevar tikt uzskatīta par Luminor bankas apņemšanos nodrošināt nodokļu konsultācijas saistībā ar Luminor bankas pakalpojumiem vai veikt jebkādas darbības, kas varētu palīdzēt klientam optimizēt nodokļus, izvairīties no dubultās nodokļu aplikšanas vai tamlīdzīgi. Klientam ir pienākums patstāvīgi veikt savai jurisdikcijai un juridiskajai formai piemērojamo nodokļu izpēti un apmaksu. Ja Jums ir nepieciešams papildu skaidrojums, mēs aicinām Jūs sazināties ar nodokļu konsultantiem.

 

Luminor Investor