Citi pakalpojumi
Klienta izdotās pilnvaras pārbaude:
- Latvijā izdotām15,00 EUR
- Ārvalstīs izdotām100,00 EUR
Informācijas sniegšana valsts institūcijām saskaņā ar likumu t.sk. Tiesu izpildītāja rīkojuma vai Valsts ieņēmumu dienesta uzdevuma vai rīkojuma pieņemšana izpildei un izpilde (1)20,00 EUR (papildu - komisijas maksa par maksājumu saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Maksājumi")
Dokumenta izsniegšana no arhīva30,00 EUR par katru dokumentu
Pasta sūtījums:
- Latvijas teritorijā5,00 EUR
- uz ārzemēm10,00 EUR
Kurjerpasta sūtījums10,00 EUR + Faktiskās izmaksas

(1) Komisijas maksu maksā Klients, par kura kontu vai naudas līdzekļiem saņemts attiecīgais rīkojums vai uzdevums.