Luminor Līzings SIA un Luminor Līzings Latvija SIA pakalpojumu cenrādis | Luminor
Līzinga pakalpojumi
Luminor Līzings SIA līzinga pakalpojumu cenrādis
Līzinga pieteikuma izskatīšanaBez maksas
Saistību maksa1,50% no līzinga objekta cenas, min. 165,00 EUR
Papildus komisijas maksa juridiskām personām par līgumu dokumentu sagatavošanu 2 valodās (latviešu un angļu)121,00 EUR
Saistību maksa Līzinga ņēmēja maiņas gadījumā170,00 EUR
Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā juridiskām personām un privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību (1)1,50% no atmaksājamās pamatsummas, bet ne mazāk kā 60,50 EUR
Luminor Līzings Latvija SIA līzinga pakalpojumu cenrādis
Komisijas maksa par dokumentu noformēšana pirmstermiņa saistību dzēšanas vai refinansēšanās1,50% no līzinga objekta cenas, bet ne mazāk kā 121,00 EUR
Luminor Līzings SIA un Luminor Līzings Latvija SIA līzinga pakalpojumu cenrādis
Grozījumi līzinga līgumā121,00 EUR

Cenas norādītas, iekļaujot PVN

(1) Dzēšot saistības pirms termiņa papildus jāmaksā pamatotie procentu zaudējumi, ja pielīgta fiksētā procentu likme. Procentu zaudējumus aprēķina Luminor Līzings SIA saistību pirmstermiņa atmaksas brīdī.

Citi Līzinga pakalpojumi
Luminor Līzings SIA citu līzinga pakalpojumu cenrādis
Rēķina nosūtīšana pa pastu1,82 EUR
Komercķīlas dzēšana (Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā)30,00 EUR
Luminor Līzings SIA un Luminor Līzings Latvija SIA citu līzinga pakalpojumu cenrādis
CSDD komisijas maksa (1)Līdz 12,00 EUR
Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīva5,00 EUR par katru lapu
Standarta izziņas sagatavošana (izziņa par līzinga saistībām, t.sk. par līgumiem, samaksātiem procentiem, parādiem un salīdzināšanas aktu saskaņošana)20,00 EUR
Pilnvaru sagatavošana25,00 EUR
Nestandarta izziņas sagatavošanaLīdz 50,00 EUR
Komisijas maksa par ekspress pārskaitījumuSaskaņā ar Luminor (Latvija) cenrādi
Apakšnomu vai patapinājuma saskaņošana un atļaujas izsniegšana60,50 EUR
Piekrišanas izsniegšana par gāzes iekārtas uzstādīšanu vai citu veida pārbūvi Līzinga Objektam20,00 EUR
Pilnvaras pārbaude15,00 EUR
Atskaišu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma85,00 EUR

Cenas norādītas, iekļaujot PVN
(1) Maksa var mainīties saskaņā ar CSDD izcenojumiem