Kontu izraksti un atskaites (MT940, MT941, MT942)
Pakalpojuma pieslēgšana (par katru BIC, kas katram kontam (IBAN) norādīts līgumā uz IN/OUT MT940/MT941/MT942 pakalpojumiem)50,00 EUR
Pakalpojuma izbeigšanaBez maksas
Konta izraksta MT940 nosūtīšana citai bankai (par katru BIC, kas katram kontam (IBAN) norādīts līgumā)30,00 EUR mēnesī
Atskaites MT941 nosūtīšana citai bankai par tekošās dienas konta atlikumiem (par katru BIC, kas katram kontam norādīts līgumā)1,00 EUR par ziņojumu
Atskaites MT942 nosūtīšana citai bankai par tekošās dienas darījumiem kontā (par katru BIC, kas katram kontam norādīts līgumā)1,00 EUR par ziņojumu
Konta izraksta vai atskaites (MT940, MT941, MT942) saņemšana no citas bankas (par katru kontu (IBAN)).15,00 EUR mēnesī