Ieguldījumi | Luminor

Vai jūs vēlētos ieguldīt mazākas vai lielākas summas? Mēs saprotam, ka katra ieguldītāja situācija ir specifiska, un ka viņiem ir dažādas vajadzības un riska tolerance; tāpēc, mēs piedāvājam ieguldījumu rīku plašu izvēli.

If

Ieguldījumu fondi

Luminor ieguldījumu fondi iegulda rūpīgi izvēlēto uzņēmumu akcijās visā pasaulē. Šie līdzekļi ir piemēroti investoriem, kuru mērķis ir lielāka peļņa, tātad viņi spēj pieņemt augstu risku un saglabāt investīcijas uz ilgu laiku.

Uzzini vairāk

Ob

Obligācijas

Valstu un uzņēmumu emitētie fiksēta vai mainīga kupona parāda vērtspapīri.

Uzzini vairāk

Fp

Fondu portfelis

Laba rezultāta sasniegšanai ir nepieciešams diversificēts ieguldījumu portfelis

Uzzini vairāk

Bp

Brokeru pakalpojumi

Luminor piedāvā saviem klientiem brokeru un vērtspapīru glabāšanas pakalpojumi.

Uzzini vairāk

In

Informācija ieguldītājiem

Svarīga informācija klientiem, kas izmanto ieguldījumu pakalpojumus.

Uzzini vairāk

LT

Luminor Trade

Informācija esošiem klientiem. Pakalpojums vairs nav pieejams jauniem klientiem.“

Uzzini vairāk

Svarīgi!
Visiem ieguldījumiem ir zināma riska pakāpe. Detalizētu informāciju par Luminor sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem, to sniegšanas noteikumiem, likmēm, un ar ieguldījumiem saistīto risku apraksts var atrast šeit.