Luminor mērķis ir atbalsta sniegšana ilgtspējīgai Baltijas reģiona izaugsmei, veidojot ilgtermiņa sadarbību ar uzņēmumiem un privātpersonām. Mēs esam apņēmušies veikt savu komercdarbību atbildīgi, ilgtspējīgi un gādīgi.

Savā darbībā mēs vadāmies cita starpā no šādu starptautisko standartu noteicēju uzstādījumiem: 

Kopumā, rēķināšanās ar ilgtspējības risku ieguldījumu procesā ir ļoti svarīgs faktors augstas un ilgtspējīgas ilgtermiņa peļņas nodrošināšanai.

Paziņojums par ieguldījumu lēmumu būtiskāko nelabvēlīgo ietekmju (PAI) uz ilgtspējības faktoriem neņemšanu vērā

Pašlaik mēs nevērtējām mūsu ieguldījumu lēmumu būtiskākās nelabvēlīgās ietekmes (PAI) uz ilgtspējības faktoriem ieguldījumu un pensiju fondu līmenī, jo mēs nepiedāvājam ieguldījumu un pensiju fondus, kas īpaši uzsver ESG raksturlielumus un/vai kuru mērķis ir tikai ilgtspējīgi ieguldījumi. Tomēr mēs plānojam līdz 2021. gada 30. jūnijam ieviest pienācīgas rūpības politiku attiecībā uz mūsu ieguldījumu lēmumu PAI uz ilgtspējības faktoriem.