Cenrādis

Nordea Bank AB Latvijas filiāle un AS DNB banka ir apvienojušas savu darbību Latvijā un turpmāk darbosies ar zīmolu Luminor. Abu banku datorsistēmu apvienošana vēl turpinās, tādēļ šajā pārejas posmā aicinām apmeklēt to Luminor bankas mājaslapas sadaļu, kurā atrodama informācija, kas attiecas uz Jūsu izmantotajiem pakalpojumiem:

  1. ja Tava konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx) vai Tavu norēķinu karti vai kredītkarti ir izsniegusi Nordea Bank AB Latvijas filiāle, lūdzam apmeklēt šo mājaslapu: www.nordea.lv, kur atradīsi gan sev saistošo cenrādi (apzīmēti ar simboliem un burtu “(N)”), gan arī savu internetbanku.
  2. ja Tava konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx) vai Tavu norēķinu karti vai kredītkarti ir izsniegusi AS DNB banka, lūdzam apmeklēt šo mājaslapu: www.dnb.lv, kur atradīsi gan sev saistošo cenrādi (apzīmēti ar simboliem un burtu “(D)”), gan arī savu internetbanku.

Neskaidrību vai citu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums.