Personas datu apstrādātāju saraksts

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Pārzinis: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40203154352

Nosaukums Reģistrācijas Nr. Personas datu apstrādes mērķis
SIA Worldline Latvia 40003072814 Finanšu pakalpojumi maksājumu karšu darījumu un maksājumu jomā
SIA "Mailigen" 40103708475 Klientu informēšanas pakalpojumi
SIA "Lattelecom BPO" 40003754567 Klientu informēšanas pakalpojumi
UAB “Itema” 300155306 Klientu informēšanas pakalpojumi
SIA "Mega Sargs" 40003575463 Apsardzes pakalpojumi
SIA "Mailmaster" 40003266519 Korespondences nosūtīšanas pakalpojumi
Synopticom UAB  300650435 Klientu pieredzes pētījumu pakalpojumi
SIA "Silence" 42103035757 Apsardzes un juridiskie pakalpojumi
SIA ''Clean R'' 40003682818 Datu nesēju iznīcināšanas pakalpojumi
SIA "Sergel" 40103183181 Klientu informēšanas pakalpojumi
SIA "Sales.lv" 40103240056 Mobilā mārketinga pakalpojumi
Questback Oy 1485314-3 Tirgus pētījumu pakalpojumi
Nets Estonia AS 10452335 "3D Secure" pakalpojuma nodrošināšana maksājumiem internetā
Jānis Vanags   Juridiskie pakalpojumi
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle 40103201449 Ieķīlāto nekustamo īpašumu apdrošināšanas adminstrēšanas pakalpojumi
SIA "Gelvora" 40103837691 Parādu piedziņas pakalpojumi
Unifiedpost AS 40003380477 Rēķinu, informācijas piegādes pakalpojumi, regulārās rēķinu apmaksas pakalpojuma nodrošināšana
SIA Fancom Systems 40003378538 Video novēršošanas pakalpojumi
EVRY CARD SERVICES BALTIJAS FILIĀLE 40103476464 Maksājumu karšu izgatavošanas pakalpojumi
Dokobit UAB 301549834 Elektroniskās dokumentu parakstīšanas nodrošināšanas pakalpojumi
AS "DIGITAL MIND" 40003761569 Informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumi
AS BAO 40003320069 Datu nesēju iznīcināšanas pakalpojumi
Baltic Amadeus UAB 110320619 Informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumi
SIA "ATEA" 40003312822 Informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumi
AS "Kredītinformācijas birojs" 40103673493 Datu alases un informācijas piegādes paklpojumi
AS Arhīvu Serviss 40103311289 Dokumentu arhivēšanas pakalpojumi
SIA "TRANSCOM WORLDWIDE LATVIA" 40003573369 Zvanu centra darbības nodrošināšanas pakalpojumi
AS  "G4S Cash Services Latvia" 40003548982 Skaidras naudas piegādes pakalpojumi
SIA "CREFO Rating" 40003807493 Datu atlases pakalpojumi
Luminor Līzings SIA 40003348054 Savstarpējo pakalpojumu sniegšana (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar klientu piesaistīšanu un apkalpošanu, darījumu portfeļa vadību, juridiskajiem pakalpojumiem, nekustamo īpašumu apsaimniekošanu)
Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS 40103331798
IPAS Luminor Asset Management 40003699053
Luminor Līzings Latvija SIA 40003659898
SIA Salvus 40103223713
SIA Salvus 2 50103254931
SIA Salvus 3  40103261113
SIA Salvus 4  40103588074
SIA "Promano Lat" 40103235197
SIA "Trioleta" 40103565264
SIA "Realm" 50103278681
SIA “KleinTech Services”  40103351879 Rēķinu apmaksas pakalpojuma nodrošināšana
SIA "Rīgas apsardze un partneri" 50003595141 Apsardzes pakalpojumi
Microsoft Ireland Operations Ltd. IE8256796U Pārziņa darbības nodrošināšanai
"Verifone Baltic" SIA 40003385807 Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma nordrošināšana
Nordigen Solutions SIA 40103982535 Kreditēšanas pakalpojumi
Nordea Bank AB (publ) 516406-0120 Pārziņa darbības nodrošināšanai
DNB Bank ASA 984 851 006 Pārziņa darbības nodrošināšanai
Impero Lex SIA 40103442699 Parādu piedziņas pakalpojumi
AS Emor 10076576 Klientu apmierinātības pētījuma pakalpojumi
Zvērinātu advokātu birojs "Fogels, Vītols un Paipa"    Juridiskie pakalpojumi
SIA “Fintecor” 40203181134  IT pakalpojumi (data warehouse)
Autentica SIA 40003989378 IT konsultāciju pakalpojumi
Addendum Solutions, UAB 302312642 IT konsultāciju pakalpojumi
Atominės konsultacijos UAB 304834468 IT konsultāciju pakalpojumi
Avalanche Laboratory OÜ 14175080 IT konsultāciju pakalpojumi
Claranet Srl IT09725520969 IT konsultāciju pakalpojumi
Cloudstream Global Limited 10423022 IT konsultāciju pakalpojumi
Icefire Finance OÜ 14069857   IT konsultāciju pakalpojumi
SWH SETS 40003524397 IT konsultāciju pakalpojumi
Tieto Lietuva UAB 111674122 IT konsultāciju pakalpojumi
Wipro Limited 20800 IT konsultāciju pakalpojumi
CGI Eesti As 10006966 IT konsultāciju pakalpojumi
Synergy Global Financial Solutions 202753358 IT konsultāciju pakalpojumi
Data Domain Wierzcholski & Kulpiński sp.j. PL 7971899165 IT konsultāciju pakalpojumi
MB Anversas 304695716 IT konsultāciju pakalpojumi
SIA “Tieto Latvia” 40003193130 IT konsultāciju pakalpojumi
Emergn AS 40003275598 informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumi
SIA "ADVENTUS SOLUTIONS" 40003508532 IT konsultāciju pakalpojumi
SIA “TNS Latvia” 40003162446 Klienta pieredzes novērtēšanas pakalpojumi
Fair Isaac Germany GmbH   IT konsultāciju un mākoņpakalpojumi
Wizon OÜ 12570796 IT konsultāciju pakalpojumi
Nortal AS 10391131 IT konsultāciju pakalpojumi
SIA "TestDevLab" 40103486142 IT konsultāciju pakalpojumi
Asset Pool AB 559080-3754 skoringa modeļa izstrādes pakalpojumi
Saxo Bank A/S   Pakalpojumi ieguldījumu pakalpojumu jomā
Tata Consultancy Services Netherlands B.V. Eesti filiaal   IT konsultāciju pakalpojumi
Uptime OÜ 10308733 IT konsultāciju pakalpojumi
SIA "SEMTEXX" 40103388091 IT konsultāciju pakalpojumi
Bizagi Deutschland GmbH HRB 107887  Mākoņpakalpojumi 
SIA “Collecting house” 40103332596 Juridiskie pakalpojumi
Andis Grambergs   Juridiskie pakalpojumi
Ondato UAB 303342439 Atbalsts attālinātās sadarbības ar klientu uzsākšanas procesā
ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle 40103336441 Apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Pārzinim
BALTA AAS 40003049409 Apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Pārzinim
Gjensidige ADB Latvijas filiāle  40103595216 Apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Pārzinim
Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle 40103942087 Apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Pārzinim

Luminor Līzings SIA

Pārzinis: Luminor Līzings SIA

Nosaukums Reģistrācijas Nr. Personas datu apstrādes mērķis
Luminor Bank AS Latvijas filiāle 40203154352 Savstarpējo pakalpojumu sniegšanai klientiem, klientu piesaistīšana un apkalpošana, juridisko pakalpojumu sniegšanai, klientu kredītvēstures un kredītspējas datu pārbaudei.
Luminor Liising AS 10237140 Klientu piesaistīšana un apkalpošana, klientu kredītvēstures un kredītspējas datu pārbaudei.
Luminor Lizingas UAB 111667277 Klientu piesaistīšana un apkalpošana, klientu kredītvēstures un kredītspējas datu izvērtēšanai.
CREDITREFORM LATVIJA, SIA 40003255604 Pārziņa klientu parādu piedziņai
Unifiedpost AS 40003380477 Rēķinu, atgādinājumu nosūtīšanai Pārziņa finanšu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. Pārziņa arhīva dokumentu uzglabāšana un apstrāde Pārziņa darbības nodrošināšanai
SIA "VEĢU AUTO" 40003501905 Pārziņa īpašuma glabāšana, tirdzniecība.
SIA "SILENCE" 42103035757 Pārziņa finansēto objektu stāvokļa pārbaudei. Pārziņa finansēto objektu atgūšana, parādu atgūšana. Juridisko pakalpojumu sniegšanai
SIA "Yell Black" 40203116952 Pārziņa darbības nodrošināšanai, IT pakalpojumi
AS "Tieto Estonia" 10137025 Pārziņa darbības nodrošināšanai, IT pakalpojumi
SIA "IIZI Brokers" 40003349492 Apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Pārzinim
     
SIA "Zalaris HR Services Latvia" 40003885017 Pārziņa darbības nodrošināšanai, personālpakalpojumu un grāmatvedības paklpojumu sniegšana
AS "TRIMEN TRACTORS" 40003638330 Pārziņa īpašuma glabāšana, tirdzniecība.
SIA "Favorit West" 40003921821 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
"3 STEP IT" SIA 40003717838 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
Akciju sabiedrība "LYTAGRA" 50003027691 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
Akciju sabiedrība "WESS" 40003056294 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
AS "WESS Select" 40003609098 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "AD REM AUTO" 50003051551 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Agritech" 40103246129 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "AMAZONE" 46103001507 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Amserv Krasta" 50003472881 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "AMSERV MOTORS" 40003403905 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Andre Motors" 40103997615 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "ARDALA" 42103017747 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Auto Blitz" 40103457637 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
Autohalle SIA 40203340053 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Auto Welle" 51503066191 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "AUTOFAVORĪTS" 40003222622 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "AVAR AUTO" 50003623341 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "DOMENIKSS" 40003363354 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "H33" 40003168256 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Inchcape Motors Latvia" 40003073379 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "INTRAC Latvija" 40003227920 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "ITR" 40103037567 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "IVABALTE AGRO" 40103181570 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "KARLO MOTORS" 40003567339 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "KONO" 40003275189 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Krone ScanBalt" 40003526769 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Moller Auto Latvia" 40003055104 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Moller Auto Ventspils" 41203010445 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Moller Auto" 40103847187 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "NORDE" 40003242722 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Rent IT Computers" 40003970633 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "SKANDI MOTORS" 40003532750 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Stokker" 40003226944 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "TC MOTORS" 40003387085 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "TEHAUTO LATGALE" 41503027578 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Autobrava" 40103325594 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "BALTIJAS AUTO CENTRS" 40003560881 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "DOJUS Latvija" 40103315280 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Dotnuva Baltic" 43603041881 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "FORUM AUTO" 40003930147 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Green Motors" 40203013086 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "IMA Signāls" 45403027008 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "KOMUNĀLTEHNIKA" 40103153774 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Mile Auto" 44103091108 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Mūsa Motors Rīga" 40003161493 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "MŪSU AUTO VALMIERA" 44103080462 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Nippon Auto" 40103183529 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "SD AUTOCENTRS" 42103012097 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Skandi Motors" filiāle "Liepāja" 40103183459 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "TEHAUTO" 44103004011 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "Virenda" 40103679513 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
SIA "VILLA" 40003006128 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
LATRAPS, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 58503007191 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, sniegšanai
Ondato UAB 303342439 Atbalsts attālinātās sadarbības ar klientu uzsākšanas procesā

Luminor Līzings Latvija SIA

Pārzinis: Luminor Līzings Latvija SIA

Nosaukums Reģistrācijas Nr. Personas datu apstrādes mērķis
Mailmaster SIA 40003266519 Korespondences nosūtīšanas pakalpojumi
SIA "Conventus Konsultatīvā sabiedrība" 40003428538 Finansēto objektu satgūšanas un juridiskie pakalpojumi
Silence SIA 42103035757 Finansēto objektu stāvokļa pārbaudes, atgūšanas, parādu atgūšanas un juridiskie pakalpojumi
Kredītinformācijas Birojs AS 40103673493 Datu alases un informācijas piegādes paklpojumi
Visma Enterprise SIA 40003734170 Informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumi
Luminor Līzings SIA 40003348054 Savstarpējo pakalpojumu sniegšana (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar klientu piesaistīšanu un apkalpošanu, darījumu portfeļa vadību, juridiskajiem pakalpojumiem, nekustramo īpašumu apsaimniekošanu)
Lattelecom Technology-Lattelecom 40003016728/40003052786 Informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumi
SIA CREFO Rating 40003807493 Datu atlases pakalpojumi
Baltijas Realizācijas Centrs SIA 40003380176 Pārziņa finanšu produktu un pakalpojumu piedāvāšanai, finansēto objektu vērtēšanas, glabāšanas un realizācijas pakalpojumi
AS Arhīvu Serviss 40103311289 Dokumentu arhivēšanas pakalpojumi